Tarieflijst


Voor algemene graven is geen verlenging mogelijk (eventueel herbegraven)
T a r i e f l i j s t   2019   
     
Behorende bij het reglement van de  
Stichting Begraafplaats van de Hervormde Gemeente van Houtrijk en Polanen te Halfweg
voor de begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Zwanenburg, Gemeente Haarlemmermeer
     
Mogelijkheden tot Begraven - Urnen of asbus te plaatsen   
Algemeen graf : Graf voor 10 jaar waarin 2 of 3 personen  op volgorde worden begraven.  
Graf                 : Particuliere graf voor 20 jaar voor 2 of 3 personen groot 2 bij 1 meter.  
Grafkelder      : Particuliere keldergraf voor 20 jaar voor 2 of 3 personen groot  2,4 bij 1 meter.  
Urnengraf       :
 
Particuliere urnengraf voor het bijzetten van urn of asbus  voor 20 jaar groot 1 bij 1m.   met kelder groot  L-b-h  36-36-29 cm.  
Urnenkamer   :
 
Particuliere urnenkamer voor het bijzetten van urn of asbus in de muur voor 20 jaar groot   L-b-h  55-29-35 cm. met dekplaat.  
     
Uitgifte van een algemeen graf en onderhoud voor 10 jaar: €            795,00 
   
Uitgifte van particuliere graven en onderhoud voor 20 jaar:  
 Graf voor 2 personen   €         1.940,00
 Graf voor 3 personen   €         2.320,00
 Urnengraf                             €         1.060,00
 Urnenkamer  inclusief dekplaat         €         1.480,00
 Grafkelder     op aanvraag 
 
Begraafkosten in een particulier- en algemeen graf of urn bijzetten: incl. klok luiden
 Personen tot 12 jaar   €            450,00
 Personen van 12 jaar en ouder   €            900,00
 Bijzetting in grafkelder  op aanvraag 
 Urnengraf  €            170,00
 Urnenkamer  €            100,00
 Steen lichten en terugplaatsen  €            160,00
 Grafgroen     €              75,00
   
De tarieven van de begraafkosten worden met  
50% verhoogd bij een begrafenis op zaterdag.  
   
Overschrijven van grafrechten en / of akten  €              25,00
     
Vergunning voor het plaatsen van gedenktekens / grafstenen   
 Op een particulier graf  €            100,00
 Op een particulier urnengraf  €              50,00
 Op een algemeen graf  €              50,00
     
Verlenging van grafrechten en algemeen onderhoud voor 10 jaar:  
 Graf   €            990,00
 Graf  bij betaling per jaar, mits de termijn van grafrust is verstreken  €            105,00
 Urnengraf  €            540,00
 Urnengraf bij betaling per jaar, mits de termijn van grafrust is verstreken  €              57,00
 Urnenkamer  €            760,00
     
Voor algemene graven is geen verlenging mogelijk (eventueel herbegraven). 
     
Betalingen binnen 30 dagen (zie art. 14 lid 2 van ons reglement)  
De Stichting is niet BTW-plichtig  

 

Download hier het reglement

Algemene graven worden uitgegeven voor een termijn van tien jaar.
Deze termijn kan niet worden verlengd. Op verzoek van de rechthebbende of de gebruiker is het mogelijk om na afloop van deze periode tot herbegraven over te gaan in een nieuw uit te geven particuliere (huur)graf.

Particuliere graven en grafkelders worden uitgegeven voor een termijn van tenminste twintig jaar.
Deze termijn wordt op verzoek van de rechthebbende telkens met maximaal tien jaar verlengd. Dit verzoek dient binnen twee jaar voor het verstrijken van de termijn te worden gedaan. Een verlenging kan door het bestuur niet worden geweigerd. Het recht op een particulier graf of een grafkelder geeft de rechthebbende het uitsluitend recht daarin te doen begraven en begraven te houden.