Nieuws

1 juli 2019 BELANGRIJKE MEDEDELING Knuffels op de gedenkstenen

 

Helaas ontvangen wij af en toe het bericht dat er een knuffel van een gedenksteen is verdwenen.

 

Omdat deze voor de betrokkenen een grote emotionele waarde hebben, verzoeken wij u indien u op de begraafplaats of mogelijk zelfs elders een onbekende knuffel tegenkomt die door ťťn of andere onbekende oorzaak of ja mogelijk zelfs door wat grotere vogels zijn verplaatst, ze op de bank bij de aula neer te leggen, zodat de knuffels weer bij de oorspronkelijke gedenksteen kunnen worden teruggeplaatst.

 

Het bestuur

 

15 mei 2019 Bloemenharten
Tijdens uw bezoek aan Halfweg Zwanenburg Gedenkt vorig jaar oktober hebben velen van u enkele bloembollen in de daarvoor bedoelde harten gepoot.    
         
    Nu enkele maanden later op 28 februari en 4 april werden deze foto’s gemaakt.

 

1 mei 2019 Mededeling

 

Binnenkort wordt op het gedenkteken van een 7-tal graven een rode stip aangebracht. De huurtermijn van deze graven is geŽindigd en door de rechthebbenden is verklaard dat er niet langer wordt verlengd. Twee graven waarvan de termijn is verlopen en waarbij ook van verder huren wordt afgezien, worden niet gemerkt want de gedenktekens gaan terug naar de rechthebbenden. Het verwijderen en ophalen van de stenen gaat in november dit jaar plaatsvinden.

 

15 januari 2019 DE PIETER VAN STAAVEREN KLOKKENSTOEL

 

Het stichtingsbestuur heeft besloten om als dank en waardering van de werkzaamheden, die de heer Van Staaveren als vrijwilliger meer dan 40 jaar voor de stichting heeft verricht de klokkenstoel op de begraafplaats naar hem te vernoemen.

 

De heer van Staaveren heeft zich in het bijzonder ingespannen om de klok uit de grote kerk voor het duodorp te behouden. Met zijn ontwerp en constructieve vaardigheden staat er nu al enige jaren een schitterende klokkenstoel op de begraafplaats die bij elke uitvaart op de begraafplaats wordt geluid.

 

Tijdens de afscheidsbijeenkomst heeft de heer van Staaveren de plaquette onthuld die binnenkort bij de klokkenstoel zal worden geplaatst.

 

Naast de van Nieuwenhuijzen boom hebben we nu op de begraafplaats ook

 

-DE PIETER VAN STAAVEREN KLOKKENSTOEL-


 

14 januari 2019 Wijziging in het bestuur

 

Na ruim 40 jaar zich met tomeloze geestdrift en enthousiasme als vrijwilliger te hebben ingezet, heeft op 14 januari 2019 de heer P. van Staaveren zich teruggetrokken als bestuurslid.

 

Het bestuur kijkt dan ook met veel respect terug op de verrichte werkzaamheden en de zaken die door de heer Van Staaveren zijn verwezenlijkt. Wij zijn dankbaar dat hij zo een lange tijd voor de stichting bezig heeft willen zijn. Wij wensen hem nog vele gezonde jaren samen met zijn vrouw en overige dierbaren toe.

 

De heer Van Staaveren wordt opgevolgd door de heer W. Oostwouder die per 14 januari als medebestuurder en beheerder is benoemd. Hem wensen wij een hele goede tijd in het bestuur toe.

 

12 november 2018 Gedenkstenen

 

Heden zijn de gedenkstenen van een 9-tal particuliere graven waarbij van verder huren werd afgezien verwijderd. De stenen zijn ter vergruizing bij het daartoe gespecialiseerde bedrijf aangeboden.

 

 3 november 2018 Verslag Zwanenburg Halfweg Gedenkt 2018

 

Inleiding: er werd door de commissie Zwanenburg Halfweg Gedenkt voor de vierde maal deze avond georganiseerd. Mede door de ruim dertig vrijwilligers kan de commissie ondanks het slechte weer terugzien op een geslaagde avond. Ruim 370 bezoekers, waaronder veel kinderen, mochten worden verwelkomd op deze avond.

 

De invulling van deze avond:

Evenals vorig jaar mocht elke bezoeker uit de haag op het middenplein een gerbera nemen om deze bij een graf van een dierbare neer te leggen. Deze avond die door stevige regenbuien werd gekenmerkt werd desondanks in een serene sfeer van flonkerende fakkels en stormlantaarns, licht van de aangelichte bomen en lichtlijn en de in het licht opdwarrelende rook van de vuurkring om 7 uur gestart met de openingswoorden van wethouder mevrouw Steffens van de Water. Zij benadrukte het belang van het gedenken en dat iedereen dat op zijn eigen wijze kan doen en wenste een ieder een goede sfeervolle avond toe.

Onder het klokgelui werd naar de klokkenstoel gelopen waar Maaike Smit solo een lied ten gehore bracht.

Naast de klokkenstoel stond de “stilte tent” opgesteld. In deze tent konden bezoekers zich in alle stilte even terug trekken. Een kaarsje aansteken en/of iets opschrijven in een boek ter nagedachtenis.

De heer Maliepaard (86 jaar) bracht in een tent, als huiskamer ingericht, met zijn accordeon passende liederen ten gehore.

Ook de Base Camp tent van Don Bosco was weer aanwezig. Hieronder konden kinderen een wens opschrijven en in een bootje doen. Bij de steiger konden de bootjes in de vijver te water worden gelaten. Tevens kon onder de tent chocomel worden gedronken.

De kraaltjes tent kreeg van de kinderen veel belangstelling om iets te maken.

De familie van Blaaderen was dit jaar ook weer present bij hun graf met een bijzondere boodschap.

De vuurkring werd door de scouting brandend gehouden en in het licht in de cirkel was de dwarrelende rook goed zichtbaar.

Nieuw waren de kleine hartjes, waarop een naam of een kleine boodschap kon worden geschreven die daarna in door een gleuf aan de bovenzijde van een groot doorzichtig hart konden worden gedaan.

Het hart was bij de kindergraven opgesteld die met ballonnen en fakkels waren aangekleed.

Andreas Kranenburg bracht om 8 uur bij het oorlogsgraf de “Last Post” ten gehore, waarna enige tijd stilte in acht werd genomen.

Op meerdere plaatsen hingen gedichten aan de hagen.

Bij twee hartvormen konden bloembolletjes worden geplaatst en bij de glasplaat waren de kinderen weer druk bezig om hun boodschap in het zand zichtbaar te maken door de lamp onder de glasplaat en het scherm boven het hoofd.

De platte witte stenen stand blijft een trekpleister bij de kinderen. Op platte witte stenen kan een boodschap worden geschreven en de steen kunnen de kinderen neerleggen bij een graf.

Tenslotte was er bij de uitgang koffie en thee en een donatie bus voor een tegemoetkoming van de kosten. Suggesties en bij de infobalie worden afgegeven.

 

Terugblik:

Ondanks het slechte weer kijkt de commissie terug op de zeer sfeervolle avond. 373 bezoekers hebben het weer getrotseerd en hebben de avond bezocht. Dit aantal geeft aan dat deze herdenkingsavond nog steeds leeft in onze dorpsgemeenschappen. Het zijn 100 bezoekers minder dan vorig jaar toen het schitterend weer was, maar het blijft een mooi aantal. Veel kinderen waren weer actief bij de bootjes, hartjes, kraaltjes en witte stenen. Aan donaties mochten we € 249,68 ontvangen. Financieel zijn de opbrengsten aan subsidies, sponsors en donaties in evenwicht met de uitgaven.

 

Tot slot wil de commissie Zwanenburg Halfweg Gedenkt 2018 alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet en toewijding. De sponsors willen wij bedanken voor hun bijdragen en de bezoekers voor hun aanwezigheid die aan de sfeer hebben bijgedragen. De commissie Zwanenburg Halfweg gedenkt 2018

De foto’s zijn ter beschikking gesteld door de heer P. Vreeswijk.

 

 2 november 2018 Mededelingg


Begin mei dit jaar werd op een aantal gedenkstenen een rode stip aangebracht ten teken dat de huur van deze graven werd opgezegd. Overeenkomstig ons reglement worden de stenen verwijderd en aan het daartoe gespecialiseerde bedrijf ter vergruizing aan te bieden. Het is de bedoeling dit in de loop van november te laten plaatsvinden.

 

26 oktober Zwanenburg-Halfweg Gedenkt


 

1 oktober 2018 Mededeling


Op 1 oktober zijn de heer W. Mastenbroek en mevrouw N. de Tombe benoemd tot bestuurslid van de stichting. Beiden waren reeds jaren als vrijwilligers werkzaam in het bestuur van de stichting.